autentificare / înregistrare despre noi publicity fotografi newsletter contact facebook RSS

Editorial Stock Multimedia Servicii profesionale  
Eveniment | Infografice şi caricaturi | Premium | Publicity

CĂUTARE
ULTIMELE 24h
MEDIAFAX FOTO // Concurs

Câştigă un album Mediafax Foto – Best of 2008/2009! 

Te pasionează fotografia şi să filmezi?

Spune-ne cât de mult şi te premiem! 

Câştigătorii desemnaţi în urma tragerii la sorţi* sunt:

1. Preisler Raluca
2. Atrejei Dan
3. Marina Bogdan
4.: Pascu Viorel
5. Bucur Sebastian
6. Danila Eduard
7. Victor Stratan
8. Oprisa Monica Maria
9. Badea George
10. Romeo Marandici
11. Birnicu Ioan
12. Ungureanu Adrian
13. Nyku Momanu
14. Dumbraveanu Marius
15. Tet Valer
16. Tudor Gabriel
17. Iacoban Mihaela
18. Necula Andrei
19. Nutu Andrei Paul
20. Grigore Bogdan
21. Khaddam Jalal
22. Constantin Alexandru
23. Gheata Emil
24. Chelariu Adrian
25. Argeseanu Liviu
26. Sisu Flavian
27. Rus Radu
28. Tudorache Ciprian
29. Mangri Georgiana
30. Gherghin Gelu
 
*Mai multe detalii privind tragerea la sorţi sunt disponibile la adresa: http//www.random.org/draws/details/?draw=2905
 
 
Regulamentul campaniei 

Art. 1. Organizator 

S.C. MEDIAFAX S.A., cu punctul de lucru în Bucureşti, Str. Aurel Vlaicu nr 62 – 64, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului nr. J40/642/1995, având codul unic de înregistrare R 6969223. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării campaniei, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor şi a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţii vor fi înştiinţaţi prin e-mail sau telefon, iar publicul prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament.


Art. 2. Durata campaniei şi aria de desfăşurare

Campania “Câştigă un album Mediafax Foto – Best of 2008 / 2009!” se derulează în intervalul 13 – 26 iulie 2010. Câştigătorii vor fi anunţaţi la sfârşitul acestei perioade. Campania are valabilitate pe întreg teritoriul României.


Art. 3. Condiţiile de participare

Campania se desfăşoară exclusiv pe Internet, pe site-ul www.mediafax.ro şi pe site-urile partenere: www.apropo.ro, www.showbiz.ro, www.descopera.rowww.go4it.ro,www.promotor.ro, www.prosport.ro şi www.gandul.info.

Are drept de participare orice utilizator de Internet care îndeplineşte toate condiţiile de mai jos:

  • Este cetăţean român sau cetăţean străin rezident în România
  • S-a calificat şi a completat integral chestionarul privind obiceiurile de utilizare a Internetului / telefonului mobil şi obiceiurile de a fotografia şi filma
  • Este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată campaniei de pe www.mediafaxfoto.ro/concurs, în cazul în care este desemnat ca fiind unul dintre câştigători
  • Confirmă că a citit şi a înţeles prezentul Regulament Oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta 

Nu pot participa la această campanie angajaţii trustului MediaPro, precum şi rudele de gradul I ale acestora.

Dreptul de participare este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate, necorespunzătoare sau incomplete în completarea datelor personale şi în cazul în care Organizatorul consideră că a fraudat.


Art. 4. Protecţia datelor personale

 Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunţării şi identificării câştigătorului.
 

S.C. MEDIAFAX S.A. este operator de baze de date cu caracter personal, înregistrat cu numărul 11076. 

 

Art. 5. Mecanismul campaniei

Utilizatorii vor afla de campanie din banner-ele online de promovare a acesteia.
 

Utilizatorul va trebui să completeze corect şi complet chestionarul privind obiceiurile de utilizare a Internetului / telefonului mobil şi obiceiurile de a fotografia şi filma.  

Participanţii care au îndeplinit condiţiile de mai sus vor putea câştiga un album Mediafax Foto – Best of 2008 / 2009.  

Organizatorul nu va oferi contravaloarea în bani a premiilor. 

 

Art. 6. Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor

Se vor desemna 30 de câştigători prin tragere la sorţi dintre participanţii care au îndeplinit condiţiile de participare menţionate la Art. 3. Utilizatorii suspectaţi de către Organizator că au trişat în completarea chestionarului (ex.: au furnizat date eronate) vor fi descalificaţi.

O persoană nu poate fi desemnată câştigătoare decât o singură dată.

Câştigătorilor li se va aduce la cunoştinţă rezultatul tragerii la sorţi după încheierea campaniei pe pagina dedicată acesteia şi vor fi contactaţi telefonic sau prin e-mail în baza datelor funizate, pentru a li se comunica modalitatea de a intra în posesia premiului. 

În cazul în care câştigătorii nu trimit în 72 de ore informaţiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate / incomplete, se va organiza o nouă tragere la sorţi pentru premiile câştigate de aceştia. 

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării rezultatelor din motive care nu ţin de el. 

Câştigătorii vor intra în posesia premiului astfel: 

  • Dacă este din Bucureşti, câştigătorul îşi va ridica premiul de la sediul Organizatorului din strada Aurel Vlaicu, numărul 62 – 64, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 18:00. Câştigătorul va prezenta Organizatorului buletinul sau cartea de identitate. 
  • Dacă este din afara Bucureştiului, câştigătorul va primi premiul prin poştă, taxele fiind suportate de către Organizator. Înainte de trimiterea premiului, câştigătorul va trebui să trimită pe fax / mail Organizatorului copie după buletin sau cartea de identitate şi adresa corectă şi completă la care urmează să fie livrat premiul.

 

Art. 7. Informarea publicului

Regulamentul campaniei este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.mediafaxfoto.ro/concurs, dar şi prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la această campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.


Art. 8. Întreruperea campaniei 

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunţe publicul prin intermediul a cel puţin un cotidian naţional. 

 

Art. 9. Taxe şi impozite aferente 

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea căzând în sarcina persoanelor câştigătoare. 

 

Art. 10. Litigii 

În cazul unor litigii apărute între S.C. MEDIAFAX S.A. şi participanţii la campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române.